Các loại ngữ phân theo chức năng ngữ pháp

Các loại ngữ phân theo chức năng ngữ pháp

2018-12-08 09:31:23    242
Ngữ có chức năng ngữ pháp tương đương với danh từ, gồm các loại nhỏ như sau
Các loại ngữ được phân theo cấu trúc ngữ pháp

Các loại ngữ được phân theo cấu trúc ngữ pháp

2018-12-08 09:10:03    122
Ngữ liên hợp do hai hoặc nhiều từ tạo thành, giữa các từ trong ngữ không phân chính phụ, có các quan hệ ngang bằng, nối tiếp hoặc lựa chọn.
Từ tượng thanh

Từ tượng thanh

2018-12-08 09:04:00    132
Đây là lượng từ mô phỏng âm thanh
Thán từ

Thán từ

2018-12-08 08:59:43    114
Thán từ là loại từ biểu thị một t ình cảm mãnh liệt, hoặc biểu thi sự kêu gọi và ứng đáp.
Trợ từ

Trợ từ

2018-12-03 15:24:11    131
Đây là một loại hư từ khá đặc biệt, tính độc lập của chúng kém nhất.
Liên từ

Liên từ

2018-12-03 15:17:47    101
Khái quát các loại liên từ, đặc điểm ngữ pháp và cách sử dụng
Giới từ

Giới từ

2018-12-03 15:13:27    114
Khái quát các loại giới từ, đặc điểm ngữ pháp và cách sử dungh
Phó từ

Phó từ

2018-12-03 15:09:48    105
Phó từ là loại từ có tác dụng bổ nghĩa, hạn chế động từ, tính từ về các mặt thời gian, trình độ, phạm vi, ngữ khí…Có các loại phó từ sau:
Đại từ

Đại từ

2018-12-03 15:06:40    115
Đại từ là loại từ thay thế cho các loại thực từ, ngữ và câu. Có các loại đại từ sau:
Lượng từ

Lượng từ

2018-12-03 14:59:46    116
Lượng từ là loại từ biểu thị đơn vị của người, sự vật hoặc đơn vị của động tác hành vi.
Số từ

Số từ

2018-12-03 14:54:25    103
Khái quát các loại số từ trong tiếng Trung, đặc điểm ngữ pháp và cách sử dụng.
Tính từ (hình dung từ)

Tính từ (hình dung từ)

2018-12-03 14:42:19    106
Khái quát và phân loại các loại tính từ (hình dung từ) trong tiếng Trung

Học thử miễn phí