Hán ngữ 1 (Phiên Bản Mới)

Giáo trình Hán ngữ 1 (Phiên bản mới)"

Giáo trình Hán ngữ 1 quyển Thượng dành cho những bạn mới bắt đầu học tiếng Trung.
Tải xuống
Giáo trình Hán ngữ 2 (Phiên bản mới)

Giáo trình Hán ngữ 2 (Phiên bản mới)"

Giáo trình Hán ngữ 2 quyển Hạ dành cho những bạn học nối tiếp quyển 1 Thượng.
Tải xuống
Giáo trình Hán ngữ 3 (Phiên bản mới)

Giáo trình Hán ngữ 3 (Phiên bản mới)"

Giáo trình Hán ngữ 3 quyển Thượng dành cho những bạn học nối tiếp quyển 2.
Tải xuống
Giáo trình Hán ngữ 4 (Phiên bản mới)

Giáo trình Hán ngữ 4 (Phiên bản mới)"

Giáo trình Hán ngữ 4 quyển Hạ dành cho những bạn học nối tiếp quyển 3.
Tải xuống
Giáo trình Hán ngữ 5 (Phiên bản mới)

Giáo trình Hán ngữ 5 (Phiên bản mới)"

Giáo trình Hán ngữ 5 quyển Thượng dành cho những bạn học nối tiếp quyển 4.
Tải xuống
Giáo trình Boya Hanyu Sơ cấp tập 1

Giáo trình Boya Hanyu Sơ cấp tập 1"

Giáo trình hiện đại, tập trung đầy đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tổng hợp rất tốt
Tải xuống
Giáo trình Boya Hanyu Sơ cấp tập 2

Giáo trình Boya Hanyu Sơ cấp tập 2"

Giáo trình hiện đại, tập trung đầy đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tổng hợp rất tốt
Tải xuống
Giáo trình Boya Hanyu Trước Trung cấp tập 1

Giáo trình Boya Hanyu Trung cấp 1 tập 1"

Giáo trình hiện đại, tập trung đầy đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tổng hợp rất tốt
Tải xuống
Giáo trình Boya Hanyu Trung cấp 1 tập 2

Giáo trình Boya Hanyu Trung cấp 2 tập 2"

Giáo trình hiện đại, tập trung đầy đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tổng hợp rất tốt
Tải xuống
Giáo trình Boya Hanyu Trung cấp 1 tập 2

Giáo trình Boya Hanyu Trung cấp 1 tập 2"

Giáo trình hiện đại, tập trung đầy đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tổng hợp rất tốt
Tải xuống
Giáo trình Boya Hanyu Trung cấp 2 tập 1

Giáo trình Boya Hanyu Trung cấp 2 tập 1"

Giáo trình hiện đại, tập trung đầy đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tổng hợp rất tốt
Tải xuống
Giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng hoa

Giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng hoa"

Giáo trình rất hay, đầy đủ ngữ pháp hội thoại, phù hợp cho các bạn học để giao tiếp nhanh
Tải xuống
Giáo trình HSK 1 tiêu chuẩn

Giáo trình HSK 1 tiêu chuẩn"

Giáo trình dành cho vừa học vừa ôn luyện thi HSK rất hiệu quả
Tải xuống
Giáo trình HSK 2 tiêu chuẩn

Giáo trình HSK 2 tiêu chuẩn"

Giáo trình dành cho vừa học vừa ôn luyện thi HSK rất hiệu quả
Tải xuống
Giáo trình HSK 3 tiêu chuẩn

Giáo trình HSK 3 tiêu chuẩn"

Giáo trình dành cho vừa học vừa ôn luyện thi HSK rất hiệu quả
Tải xuống
Giáo trình HSK 4 tiêu chuẩn

Giáo trình HSK 4 tiêu chuẩn"

Giáo trình dành cho vừa học vừa ôn luyện thi HSK rất hiệu quả
Tải xuống
Giáo trình HSK 5 tiêu chuẩn

Giáo trình HSK 5 tiêu chuẩn"

Giáo trình dành cho vừa học vừa ôn luyện thi HSK rất hiệu quả
Tải xuống
Giáo trình HSK 6 Tiêu Chuẩn

Giáo trình HSK 6 Tiêu Chuẩn"

Giáo trình dành cho vừa học vừa ôn luyện thi HSK rất hiệu quả
Tải xuống
Từ điển trung anh bằng hình ảnh

Từ điển trung anh bằng hình ảnh"

Từ điển Trung - Anh với hình ảnh minh họa dễ hiểu, sinh động...
Tải xuống

Học thử miễn phí